Звездовидна магнолия (Magnolia stellata)

Род: Магнолия (Magnolia)

  • Типична надморска височина
    500 ÷ 0 м
  • Типична максимална мисочина
    0 м

Партньори

Зелена София