Магнолия кобус (Magnolia kobus)

Род: Магнолия (Magnolia)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 500 м
  • Типична максимална мисочина
    20 м

Обща информация

У нас по-често стига до 10м височина или е храст. Цъфти преди да се разлисти.

Начин на отглеждане

Показва по-висока студоустойчивост и е една от широко използваните у нас магнолии.


Партньори

Зелена София