Едроцветна магнолия (Magnolia grandiflora)

Род: Магнолия (Magnolia)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 500 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

У нас най-често се развива като дребно дръвче, цветовете са едри и бели, в роднината ѝ достигат до 25 см в диаметър. Магнолиите са се появили на света преди пчелите и са разчитали за опрашване на бръмбари, които са склонни да ядат листите на цвета, който опрашват - затова те са големи и месести.

Начин на отглеждане

Расте на алувиални, влажни и богати почви покрай реките с лек механичен състав. Взискателна е към влажността и богатството на почвата, издържа без повреди кратковременно застудяване до -18 °C. У нас се използва с успех в по-топлите части на страната.


Партньори

Зелена София