Обикновена маклура (Maclura pomifera)

Род: Maclura (Maclura)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 600 м
  • Типична максимална мисочина
    15 м

Обща информация

Чудо е, че видът се е запазил до днешно време - никое съвременно животно не яде плодовете му (ние също). Основната хипотеза е, че са били храна за праисторически гигантски ленивци и гигантски броненосци. Дървесината му е една от най-добрите за правене на лъкове.

Начин на отглеждане

Тя е светлолюбива, но понася и известно засенчване. Издържа нашите зимни температури сравнително добре. Не е взискателна към почвените условия. Расте и на бедни, сухи, каменисти и варовити почви. Издържа и на засоляване на почвата. Понася много добре подрязването. Добре понася градските условия.


Партньори

Зелена София