Европейска лиственица (Larix decidua)

Род: Larix (Larix)

  • Типична надморска височина
    1000 ÷ 2500 м
  • Типична максимална мисочина
    50 м

Обща информация

Листопадно иглолистно дърво, често култивирано у нас, даже сред природата. Пределна възраст 500 години.

Лечебни приложения

Висока фитонцидна активност.

Начин на отглеждане

Тя е силно светлолюбив вид. Изисква влажен планински климат. Не понася въздушната сухост и високите летни температури. Издържа ниските зимни температури, но на проветриви месторастения. Не понася застоялия въздух в котловините, където често страда от пролетните мразове. Към влажността на почвата не е взискателна, но не понася заблатените почви. Издържа сравнително добре и на замърсяването на въздуха.


Партньори

Зелена София