Обикновен орех (Juglans regia)

Род: Орех (Juglans)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1300 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Дърво с характерна светлосива кора, мощна корона и елиптични, светлозелени листа. Среща се култивирано и подивяло на много места в България. Култивира се от дълбока древност, така че естественият му ареал не може да се определи (приема се, че е Туркестан, Хималаите, Бирма и Западен Китай). Пределна възраст 350-400 години.

Начин на отглеждане

Най-добре расте на дълбоки, свежи и плодородни почви. Той е топлолюбив и сравнително сенкоиздръжлив вид, но когато се култивира заради плодовете, изисква по-добро осветление. Страда от ниските зимни темератури (под -20, -25 °C), както и от късни пролетни и ранни есенни застудявания. Устойчив на неблагоприятните екологични условия в градовете.


Партньори

Зелена София