Черен орех (Juglans nigra)

Род: Орех (Juglans)

  • Типична надморска височина
    100 ÷ 0 м
  • Типична максимална мисочина
    50 м

Обща информация

Различава се от обикновения орех по листата (приличат на тези на айланта), орехите (малко по-едри, леко грапави) и костилките, които са черни. Живее около 200 и повече години.

Начин на отглеждане

Расте обикновено на дълбоки, плодородни и влажни почви по речните долини. Взискателен е към почвените условия, издържа на ниски зимни температури до -25, -28 °C и е по-светлолюбив от обикновения орех.


Партньори

Зелена София