Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens)

Род: Cupressus (Cupressus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 900 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Използван декоративно от дълбока древност вид, поради което естественият му ареал не е ясен, но се предполага, че е Егейската област. Стига възраст най-често 2000 години, а най-старият е на 4000 години (Кипарисът от Абаркух).

Начин на отглеждане

Топлолюбив, светлолюбив, и невзискателен към почвените условия. Расте на сухи, бедни и каменисти почви. При отрицателни температури около -20 °C измръзват масово младите клонки, които след това се възстановяват, но по-ниските температури предизвикват измръзване на целите растения. Младите фиданки обаче са значително по-чувствителни към ниските температури. Неблагоприятни са и студените зимни ветрове. Понася сравнително добре и замърсеността на въздуха.


Партньори

Зелена София