Турска леска (Corylus colurna)

Род: Corylus (Corylus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1200 м
  • Типична максимална мисочина
    20 м

Обща информация

Дървесен вид леска, при който обвивката на лешника е от по-назъбени и продълговати дялове, отколкото при обикновената. Живее до 200 години.

Начин на отглеждане

Сенкоиздръжлив и студоустойчив вид. Издържа на засушаване. Най-добре расте на дълбоки, богати и свежи почви. Издържа на варовика в почвата.


Партньори

Зелена София