Обикновена леска (Corylus avellana)

Род: Corylus (Corylus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1800 м
  • Типична максимална мисочина
    5 м

Обща информация

Най-често храст, срещащ се естествено в планините, но култивиран и на по-малки надморски височини. Напролет ресите могат да бъдат ефектни визуално. Живее 60-80 години.

Начин на отглеждане

Избягва заблатените, торфените и засолените почви. Студоустойчива е и издържа на засенчване. Чувствителна е на засушаване.


Партньори

Зелена София