Лавзонов лъжекипарис (Chamaecyparis lawsoniana)

Род: Лъжекипарис (Chamaecyparis)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1500 м
  • Типична максимална мисочина
    55 м

Обща информация

Често срещан в паркове вид с множество декоративни форми и характерни дребни топчести шишарки, подобни на розички.

Начин на отглеждане

Расте най-добре при влажен и мек океански климат. Издържа нашите зимни температури (до -25 °C). Страда от засушаванията на почвата и въздуха. Издържа добре засенчването. Към почвите не е взискателен, стига те да са достатъчно влажни. Задоволително расте и на засолени почви, а така също и на влажни карбонатни терени.


Партньори

Зелена София