Хималайски кедър (Cedrus deodara)

Род: Кедър (Cedrus)

  • Типична надморска височина
    1000 ÷ 4000 м
  • Типична максимална мисочина
    50 м

Обща информация

Образува мощни гори от едри дървета в родината си. Почитан като свещено дърво от индусите. Национално дърво на Пакистан.

Начин на отглеждане

Развива повърхностна коренова система, поради което може да страда от ветровете. Не понася преовлажнените, плътните и сухите варовити почви. На такива места страда от хлороза. В сравнение с другите два вида е по-взискателен към влажността на почвата. Поради по-дългия растежен период страда от ранните есенни студове. В сравнение с атлаския и ливанския кедър е сравнително по-сенкоиздръжлив.


Партньори

Зелена София