Атласки кедър (Cedrus atlantica)

Род: Кедър (Cedrus)

  • Типична надморска височина
    1350 ÷ 2000 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Вид от Атласките планини и планистият регион Риф на Алжир и Мароко, много близък до ливанския кедър, понякога считан за негов подвид. Често се култивира у нас.

Начин на отглеждане

Расте на различни почви: каменисти, варовити, мергелни, базалтови, гранитни или песъчливи. Той е сухоустойчив, светлолюбив, невзискателен към почвените условия и сравнително топлолюбив, но по-студоустойчив в млада възраст от ливанския кедър.


Партньори

Зелена София