Яйцевидна каталпа (Catalpa ovata)

Род: Каталпа (Catalpa)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 0 м
  • Типична максимална мисочина
    0 м

Партньори

Зелена София