Сладък кестен (Castanea sativa)

Род: Castanea (Castanea)

  • Типична надморска височина
    200 ÷ 1500 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Дървото, от което се добиват ядливите кестени, чието разпространение в природата ни е ограничено (вписан като Застрашен в Червената книга на България). Листата са елиптични и с назъбен ръб, межките цветове са в стърчащи бели класове, а кестените са в обвивка с игловидни израстъци. Стига възраст 3000 години, макар повечето дървета да са на под 500 заради болести и вредители.

Начин на отглеждане

Той е топлолюбив и влаголюбив вид. За нормалното си развитие изисква дълъг вегетационен период, по-висока лятна температура, по-мека зима и по-влажен климат. Най-подходящи за него са дълбоките, леки и свежи почви. На варовити почви не се развива добре. Издържа на засенчване.


Партньори

Зелена София