Хартиено дърво (Broussonetia papyrifera)

Род: Broussonetia (Broussonetia)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 500 м
  • Типична максимална мисочина
    16 м

Обща информация

По-култивирано в топлите части на страната дърво с яйцевидни или наделени, силно грапави листа и характерни плодове - първо зелени топки, после се разтварят под форма на отделни червени стълбчета близо едно до друго. В Китай се ползва за добив на доброкачествена хартия.

Начин на отглеждане

То е топлолюбив, сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид. Страда от ранните есенни и късните пролетни студове. Понася резитба.


Партньори

Зелена София