Бяла бреза (Betula pendula)

Род: Betula (Betula)

  • Типична надморска височина
    1000 ÷ 2000 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Може би най-лесно разпознаваемото дърво с характерна бяла кора, реси и почти ромбовидни листа. За разлика от повечето организми, при които белият цвят се дължи на липса на пигмент, при нея има наличие на бял пигмент - бетулин. Среща се естествено в нископланинския пояс. В Русия от пробити напролет в стъблото дупки се добива сладникав брезов сок. Живее 120-150 години, като при неблагоприятни условия в градовете намалява.

Начин на отглеждане

Тя е силно светлолюбива, студоустойчива и привързана към влажния планински климат. Страда от замърсен въздух, висока лятна температура и въздушна сухост. Към богатството на почвата не е взискателна.


Партньори

Зелена София